Korporacja KGL S.A.

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Korporacja KGL S.A.

Tworzywa styrenowe

Polistyren niskoudarowy (GPPS) jest tworzywem przezroczystym o dobrej odporności termicznej. Wyroby z GPPS charakteryzują się dużą sztywnością. GPPS stosowany jest przy produkcji folii i przedmiotów powszechnego użytku.

Polistyren wysokoudarowy (HIPS), dzięki zawartości polibutadienu posiada właściwości elastyczne. Jest odporny na pękanie w większym stopniu niż polistyren niskoudarowy GPPS. Polistyren wysokoudarowy stosuje się do: wytłaczania folii, która jest w kolejnym kroku termoformowana (opakowań, wnętrza lodówek), do wtrysku wyrobów powszechnego użytku, itp.

Polistyren do spieniania (EPS) ma postać perełek, zawiera pentan jako substancję spieniającą. Oferowany jest w różnej granulacji, w wersji palnej oraz samogasnącej (środek opóźniający spalanie: heksabromocyklododekan w ilości do 0,5%). EPS jest powszechnie stosowany do wytwarzania płyt izolacyjnych, kształtek i opakowań.

Kopolimer styren-butadien (SBC) to twardy, termoplastyczny materiał przetwarzany, w zależności od wskaźnika płynięcia, różnymi metodami: wtrysku lub wytłaczania i termoformowania. Wyroby z SBC są przezroczyste, o wysokiej estetyce. Zastosowanie: SBC mogą być stosowane samodzielnie, np. do wtrysku takich wyrobów jak przezroczyste wieszaki, oraz w kombinacji z GPPS do wytłaczania i termoformowania opakowań itp. Więcej informacji na www.kgl.pl