Korporacja KGL S.A.

Tworzywa techniczne, poliolefiny, styrenowe, compoundy, elastomery termoplastyczne, barwniki, stabilizatory UV, uniepalniacze, antystatyki, antyblokingi, wypełniacze ...

Korporacja KGL S.A.

Poliolefiny

Homopolimer polipropylenu (PPH) charakteryzuje się najwyższą sztywnością ze wszystkich trzech podstawowych odmian PP.

Kopolimer blokowy (PPC) propylenu jest odporny na działanie niskich temperatur. Charakteryzuje się najwyższą odpornością na uderzenia spośród wszystkich rodzajów PP.

Random kopolimer polipropylenu (PPR) cechuje najwyższa transparentność i elastyczność.

PP Metalocenowe (mPP) to tworzywo częściowo krystaliczne o gęstości 0.91 g/cm3. Posiada bardzo dobrą odporność chemiczną. Metalocenowe gatunki PPR cechuje doskonała przezroczystość , lepsza odporność na odkształcenia i wyższe właściwości organoleptyczne.

Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) jest elastyczny i twardy. Posiada większą wytrzymałość mechaniczną niż LDPE, a także wyższą temp. topnienia i barierowość dla gazów.

Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) to tworzywo krystaliczne (40%). Cechuje się bardzo dobrą udarnością i elastycznością również w niskich temperaturach. Tworzywo odporne na działania chemikaliów.

PE metalocenowe (mPE) zapewnia wspaniałe właściwości organoleptyczne (bez zapachu i smaku) oraz wysoki połysk. Oferują wyższą odporność mechaniczną, niz tradycyjne PE, połączoną z odpowiednią sztywnością.

Polietylen o średniej gęstości (MDPE) to tworzywo krystaliczne (50%). Cechuje się bardzo dobrą udarnością i elastycznością również w niskich temperaturach. Jest odporne na działanie roztworów kwasów, zasad i soli.

Kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) w zależności od zawartości octanu winylu (do 30%) występują w różnych twardościach i elastycznościach. Posiada mniejszą odporność chemiczną od PE. Cechuje je jednak większa odporność na korozję naprężeniową i promieniowanie UV. Więcej informacji na www.kgl.pl